Tutorials

Tutorials

Quy trình cho vay mua nhà tại các ngân hàng hiện nay như thế nào?

Các khoản vay mua nhà thường là các khoản vay trung và dài hạn với thời gian vay từ 10 đến 25 năm. Khách hàng có thể dùng chính căn nhà định mua hoặc dùng ...

Sale Bất Động Sản để thành công phải có “Tâm” và có “Tầm”

Làm sao để trở thành người bán hàng chuyên nghiệp? Làm sao để hiểu tâm lý và hành vi của người mua hàng? Làm sao để có thêm nhiều khách hàng? Làm sao để ...

“Đừng Lựa Chọn An Nhàn Khi Còn Trẻ”: Đáng Sợ Nhất Và Quý Giá Nhất Đều Là Thời Gian!

Đừng Lựa Chọn An Nhàn Khi Còn Trẻ tiếp thêm cho bạn sức mạnh để đề ra những mục tiêu trong cuộc đời mình và bắt đầu hành động.