Vinhomes Grand Park

Describe

VINHOMES GRAND PARK QUẬN 9-ĐÔ THỊ ĐẲNG CẤP SỐ 1 VIỆT NAM ✓ĐẠI CÔNG VIÊN RỘNG 36 HA LỚN NHẤT ĐÔNG NAM Á ✓BỆNH VIỆN- TRƯỜNG HỌC TỪ MẪU GIÁO ĐẾN CẤP 3- TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI ✓THÀNH PHỐ THÔNG MINH-CÔNG VIÊN. NƠI HỘI TỤ CÔNG DÂN TINH HOA TOÀN CẦU

tag

Property for sale at Vinhomes Grand Park

Property for rent at Vinhomes Grand Park

Project, apartment at Vinhomes Grand Park

Location Vinhomes Grand Park

Detail information Vinhomes Grand Park

VINHOMES GRAND PARK QUẬN 9-ĐÔ THỊ ĐẲNG CẤP SỐ 1 VIỆT NAM

✓ĐẠI CÔNG VIÊN RỘNG 36 HA LỚN NHẤT ĐÔNG NAM Á

✓BỆNH VIỆN- TRƯỜNG HỌC TỪ MẪU GIÁO ĐẾN CẤP 3- TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI

✓THÀNH PHỐ THÔNG MINH-CÔNG VIÊN. NƠI HỘI TỤ CÔNG DÂN TINH HOA TOÀN CẦU


Khu dân cư lân cận Vinhomes Grand Park